Viby Ringvej

Her ligger:

Viby Ringvej

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.

Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden

(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang

(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917 1970    
1968   Viby Viby
1968   Nordby Viby
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
Tidligere navn: Nordbyvej, vejen fik navnet Nordbyvej i følge Sognerådsbeslutning 16.07.1917, dette blev ændret i forbindelse med indlemmelse i Aarhus kommune 01.04.1970 til Viby Ringvej.
Vejnavnet Nordbyvej forflyttedes ca. 200 m. mod vest og erstattede vejnavnet: Skolevej
Husnumrene 1-19 = Område Viby. Husnumrenene 21-99 = Område: Nordby, Sogn: Viby.  Husnumrene 2-100 = Område: Viby, Sogn: Viby
Ca. 1995 tilføjelse til vejnavn: Viby Ringvej O2 (Ring 2)

 

 


Denne side er sidst opdateret... 18. august 2018 @ 15:52 af..Leif Nielsen