Engvej 5

B500379

Der er nok to årsager til, at det viste billede fra en sommerdag ca. 1912-15 er taget. Den ene en forevigelse af gården, og den anden fastholdelse af hyggestunden med de fire piger i forskellige aldre. Som man så ofte gjorde på den tid, blev billedet lavet som postkort, og bagsiden viser således, at postkortet var sendt til Marie Nielsen (senere gift Hørlyck), og adressen var Fru Nielsen, Viby, pr. Viby St. I vores ører lyder det utroligt, at Fru Nielsen, Viby var tilstrækkelig adresse. Fru Nielsen er i øvrigt identisk med Marie Kirstine Nielsen, som ejede telefoncentralen.

Hvem afsenderen er, vides ikke. Hun underskrev sig som Mathilde og var åbenbart en af pigerne på billedet, idet hun polemisk spørger: Kan du kende mig?

Gården, derimod, var en af Vibys mange gårde, matr. Nr. 22 a, som senere fik adressen, Engvej 5.

Alt ånder fred og idyl på billedet, men de nye tider med industri i Viby ses i baggrunden med træskofabrikkens skorsten til venstre og dens hovedbygning til højre.

Gårdens ejer hed Jens Peder Jensen, og han købte gården allerede i 1891, mens Viby stadigvæk var et rent landbosamfund. Han var født i 1866, og fortsatte med at bo her indtil midt i 1920’erne. Så begyndte den store udstykning, og han flyttede selv hen i en stor villa på Kongevej 61, som han sandsynligvis selv havde ladet bygge. Her boede han til sin død i 1941, og hans enke Ane Jensen flyttede tilbage til sandsynligvis den ene halvdel af stuehuset på Engvej 5, som havde været lejet ud.

I 1946 flyttede Karetmager Hans Andersen ind i den anden halvdel af stuehuset og begyndte den 1. maj 1946 karetmagerværksted i staldbygningerne. En annonce i Forstadsavisen fortæller herom ”Jeg anbefaler mig herved med alt Vogn- og Karosseriarbejde. 1. Kl.s Arbejde udføres”.

Karetmagerværkstedet gik godt. Han kom hurtigt til at reparere egnens lastbiler, som var godt slidt ned efter mere eller mindre stuerene transporter under krigen. Især havde de vognmænd, der havde kørt for tyskerne, penge. Men ikke ret længe, og Hans Andersen brændte sig på flere regninger, som ikke blev betalt, hvilket fortælles i en artikel i Stiftstidende den 30. april 1996 i anledning af 50 års jubilæet. 

Hans Andersen købte bygningerne og udvidede de gamle staldbygninger med en tilbygning, bl.a. for at kunne få højere biler under tag. Han fik også planer om udvidelse og købte i midten af 1950’erne Villa Solvang på den anden side af Engvej, der havde adressen Kongevej 13 A og lå på grunden bagved husene på Kongevej. Udvidelsen blev dog ikke til noget. Snart blev der tale om ekspropriation, og virksomheden flyttede til Højbjerg.

Karetmagerværksted Engvej 5 (Karosserifabrik). Hans Andersen ved lastbilen og ved værkstedet

B1610B1609

I Viby havde virksomheden navnet Viby Karosserifabrik, og i en telefonbog fra 1963 er det nævnt, at der udføres: Nybygning, Reparationer, Pladearbejde og Opretning af Kollisionsskader. Også skurvogne hørte til virksomhedens domæne.

Et billede fra midten 1950’erne viser en lille skurvogn i tidens design holdende på Engvej. I baggrunden ses forrest ovennævnte Villa Solvang, dernæst Kongevej og bagest Viby Skole. Den viste skurvogn var den lille model.

B500501

Efter ekspropriationen flyttede virksomheden som nævnt til Højbjerg, og navnet blev samtidig ændret fra Viby Karosserifabrik til Hans Andersens Karosserifabrik.