Matr. nr. 25a – fra 1872 matr. nr. 25c

25a_skadhede

Oplysninger om ejendommen:

Matr. nr. 25a er rettet til 25c i 1. realreg.

Gl. gårdnr. 21

Den oprindelige gård matr. 25 blev opdelt til brug for to sønner sandsynligvis i 1820 (se matr. nr. 25b)

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843 – 25a 2 6 3
1. realregister – 25a 3 6 3  2½
2. realregister – 25c 1 1 ¾
Ved skrivelse af 6.7.1872 tillodes sammenlægning af matr. 6a og 25a, hvorfra gården, som nu fik matr. nr. 25c 12.10.1872 blev udstykket med 1.”.1.1 ¾

Gården lå Kirketoften 6-8, tidligere Kirkebakken 8

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Mikkel Jensen Loft
1680-matrikel: Niels Lofts enke
1688-matrikel: Niels Sørensens enke Johanne Sørensdatter

Skifte nr. 178 5.7.1697 efter Niels Sørensen Loft i [Viby] Terp
Enke: Johanne Sørensdatter, lavværge: Eskild Jensen i Viby [matr. 14a]
Børn:
Datter gift med Mogens Pedersen i Viby [matr. 20a]
Datter [Anne Nielsdatter] gift med Jens Pedersen i Terp, der har gården i fæste

1700-jordebog: Jens Pedersen Loft

Gift med Anne Nielsdatter [se ovenfor]
1705 skifte efter Jens Pedersen ifølge DC 22

1704.10.18 Willum Andersen af Ormslev

Jens Pedersen Lofts fradøde gård, WA ægter enken
Ifølge Viby Sogns Hist:
Gift 1. med Anne Nielsdatter [forgængers enke], skifte 17.2.1710, jfr. nedenfor
Gift 2. med Margrethe Eskildsdatter [må være datter af Eske Jensen, matr. 14a – se nedenfor]
1726 nævnt som sognefoged ifølge Viby Sogns Hist. II s. 116
1726 Willum Andersen af Terp død
Skifte nr. 286 27.3.1727
Lavværge for enken Margrethe Eskildsdatter: Hans Simonsen i Viby [matr. 27a]
Barn af 1. ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 17.2.1710:
Jens 21 år
Børn af 2. ægteskab:
Bent 16 år, Eskild 13 år, Anders 11 år, Mette 5 år, Karen 3 år [se nedenfor]
Formyndere: farbror Rasmus Andersen i Kolt på Contantinsborg gods, morfar Eskild Jensen i Viby [matr. 14a]
Niels Rasmussen Vesten i Viby [matr. 26a]
Desuden nævnes børnenes moster Anne Eskildsdatter gift med Niels Poulsen, kvartermester
i Århus, børnenes moster Dorthe Villumsdatter [formentlig fejl, skal være Dorthe Eskildsdatter gift med
Søren Loft i Viby [matr. 20a]]
Arv i boet til afdødes stedsøn Peder Jensen

1729.06.08 Niels Mogensen af Viby

[født matr. 26a]
Forgænger: afdøde Willum Andersen
1729 gift 1. med Margrethe Eskildsdatter [forgængers enke]
1733 Niels Mogensens hustru Margrethe Eskildsdatter død
Skifte nr. 318 14.12.1733
Børn:
Bent 23 år, studiosus hos præsten i Søby
Eskild 21 år [senere fæster matr. 26a]
Anders 19 år] Mette 12 år [senere matr. 6a]
Karen 10 år
Formyndere: morbror Juul Eskildsen i Viby [matr.14a], Niels Poulsen i Viby, mosters mand
Søren Rasmussen Loft i Viby
Villum Andersens første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 17.2.1710
Arv til 1 barn: Jens
Anne Nielsdatters første ægteskab med Jens Pedersen [førstnævnte fæster], arv til et barn: Peder
Desuden nævnes børnenes bedstemor Mette Juulsdatter [kan ikke have været hustru til
Eskild Jensen matr. 14a, da hun er død 1728]
1734 gift 2. med Maren Hansdatter af Terp
1735 Niels Mogensens hustru Maren Hansdatter død [intet skifte]
1735 el. 1736 gift 3. med Maren Nielsdatter
1740 Niels Mogensens hustru død
Skifte nr. 330 30.6.1740 for Maren Nielsdatter
Børn:
Mogens 4 år, Niels 2 år [se nedenfor]
Formynder: Rasmus Nielsen i Vejlby
Mødrene arv i boet til enkemandens stedsøn Anders Villumsen
Gift 4. med Maren Pedersdatter [hvor og hvornår?]
1746 nævnt som lægdsmand ifølge Viby Sogns Hist. II s 116
1759 Niels Mogensen af Terp død 69 år
Skifte nr. 477 3.5.1759
Lavværge for enken Maren Pedersdatter: Oluf Pedersen i Brabrand
Børn af 3. ægteskab:
Mogens 23 år
Niels 21 år
Formynder: morbror Niels Nielsen i Vejlby på Bagge [Hansen] Eilertz, [Århus Domkirkes nederste kapellan]’ gods
Børn af 4. ægteskab:
Margrethe 16 år, Bodil 9 år, Johanne 3 år [død 1765], Oluf 6 mdr [død 1761].
Formynder: morbror Peder Pedersen i Brabrand

1759.05.18 Ole Sørensen af Veilby

Forgænger: afdøde Niels Mogensen. OS ægter enken
1759 Oluf Sørensen Rod af Vejlby gift med Maren Pedersdatter
1779 Oluf Rods hustru Maren Pedersdatter af Terp død 63 år
Skifte nr. 651 12.10.1779
Børn af 1. Ægteskab:
Margrethe gift med Simon Jensen i Viby
Bodil 28 år [senere gift matr. 13a]
Barn af 2. ægteskab:
Niels 18 år [se nedenfor]
Formynder: Oluf Pedersen i Brabrand
1793 Oluf Sørensen Rohd, enkemand død 69 år

1783.01.14 Niels Olesen – forrige fæster Ole Rohd = Olle Sørensen

landsoldat
Forgænger: far Ole Rohd. NO skal yde faderen (specificeret) aftægt
1783 gift med Mette Nielsdatter af Vejlby
1787 født Kirsten
1790 født Maren [senere gift 25b]
1793 født Bodil
1796 født Ane Marie [se nedenfor] Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til Niels Olesen 12.11.1806, skøde lyst 26.6.1819

1819 6. juli Maren, Bodil og Anne Marie gift samme dag
1819 Mette Nielsdatter død 65 år
1834 Niels Olesen død 73 år

Skøde til Mogens Sørensen lyst 12.2.1820

født i Brabrand
1819 gift med Ane Marie Nielsdatter
1819 født Niels
1821 født Ane Johanne
1824 født Peder
1826 født Søren
1829 født Mette
1831 født Maren
1837 født Bodil
1849 Mogens Sørensen død 50 år

Bevilling som adkomst for Anna Marie Nielsdatter på 25a lyst 13.2.1858
Skøde til Niels Mogensen på 25a lyst 13.2.1858
Skøde til Christen Andersen på 25c lyst 5.4.1873
Skøde til Christen Andersen på et jordstykke af 25b, som uden forandring i skyldsætningen inddrages under 25c lyst 19.6.1886 [tinglysningsdato er ikke med i 1. realreg.] Skøde til Andreas Hansen på 25c lyst 11.1.1896
Skøde til Morten Nielsen på 25c lyst 12.4.1902
Skøde til Peter Engberg Rasmussen på 6i, 25c og 25i lyst 17.12.1910
Skøde til Carl Andreasen på 6i (udstreget-solgt), 25c og 25i (udstreget-solgt) lyst 27.1.1912
Skøde til N. Jensen på 25 bg m.fl.lyst 14.4.1920

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. fors. nr. 16-3, 2.2.1844 ejes af Mogens Sørensen og Søren Sørensen, MS andel vurd. til 930 rd., SS andel vurd. til 1070 rd.
Sognetaks. fors. nr. 3, 24.9.1868, ejer Niels Mogensen
Brandfors. nr. 3 matr. nr. 25c m.fl. Niels Mogensen 3. kvt. 1868 1245 rd., brændt 25.5.1885.

Se nøjagtig placering