Matr. nr. 8a

Enghavegård:

8a_1912_2

Oplysninger om gården:

Gården har givet navn til Enghavevej

Gl. gårdnr. 25

Se flere billeder af ejendommen
1908
1913
ca. 1915

 

Td(tønder) Skp(skæpper) Fk(fjerdingkar) Alb(album)  
Matrikel 1843:        
Matr. 8a 5 3 3
1. realregister:
Matr. 8a 3 3
Matr. 26c 1 4
2. realregister:
Matr. 8a 3 3
Matr. 26c 1 4 2

10. oktober 1857 foretoges der udstykning af de to Terp-gårde matr. 8a og 26a. Matr. 8a tillagdes matr. 26c og fik således jorden samlet i og ved Terp. Mageskiftet blev tinglyst 30.1.1858.

Jens Juul oplyser i sin gårdbeskrivelse, at stuehuset var bygget i 1906, og at gården blev drevet som landbrug indtil 1946, da Viby Kommune købte den.

Adresse: Enghavevej 28

Omtalt i la Cour 1915 s. 130

 

Fæstere:

1662-matrikel: Rasmus Bendixen
1664, 1680 og 1688-matrikler: Rasmus Jensen [Amdi] – hele gården
16?? Frands Jensen – ½ af gården

Skifte nr. 167 5.10.1694 efter Frands Jensen
Enke: Kirsten Jensdatter
Arving: far Jens Eskildsen [matr. 14a]


1695.03.28 Jens Sørensen af Bjergager – ½ af gården

Forgænger: Frands Jensen, død, JS ægter enken
Gift 1. med Kirsten Jensdatter


1699.04.11 Jens Sørensen – ½ af gården

Forgænger: Rasmus Jensen Amdi, som kom fra stedet pga. armod
1700-jordebog: Jens Sørensen
1702 gården brændt 3. januar [se bemærkning matr. 23a]
Gift 2. Maren Pedersdatter (skifte 12.04.1713 – tingbog 1725)
1730 Jens Sørensen af Terp død
Skifte nr. 381 7.9.1747 for Jens Sørensen og hustru
Børn:
Peder
Niels
Maren gift med Søren Jensen Amdi i Viby [matr. 17a]
Anne gift med Laurids Madsen i Lemming
Hans, der har gården i fæste [se nedenfor]
Afdøde forældre – døde for nogle år siden

1730.04.16 Hans Jensen i Viby

Forgænger: afdød far Jens Sørensen
1747 Gift med Abel Rasmusdatter af Holme
1754 Hans Jensen af Terp død 44 år
Skifte nr. 445 5.7.1754
Lavværge for enken Abel Rasmusdatter: Rasmus Bundgård i Holme
Barn:
Maren 1 år
Formyndere: Fars søskendebarn Niels Pedersen i Viby [matr. 26a?], fasters mand Søren
Jensen Amdi i Viby [matr. 17a]


1754.10.02 Niels Sørensen af Vejlby

Forgænger: afdøde Hans Jensen, NS ægter enken Abel Rasmusdatter
1755 gift 1. med Abild Rasmusdatter
1757 Niels Sørensens hustru Abel af Terp død 32 år
Skifte nr. 473 7.7.1758 enkemand Niels Sørensen
Barn af 1. ægteskab:
Maren 5 år [boede endnu på gården i 1801, profession skrædder, i 1787 opført som vanfør]
Barn af 2. ægteskab:
Hans 1 år
Formyndere: morfar Rasmus Jensen Bundgård i Holme, Niels Pedersen i Viby [matr. 26a?]
Jensen Amdi sst. [matr. 17a]
1758 gift 2. med Maren Rasmusdatter af Norby [matr. 11a]
1761 Niels Sørensens hustru Maren Rasmusdatter af Terp død 26 år
Skifte nr. 506 5.10.1761 for Maren Rasmusdatter
Ingen børn – arvinger:
Mor Kirsten Pedersdatter gift med Peder Nielsen i Viby [matr. 11a]
Søskende:
Peder Rasmussen 30 år
Simon Rasmussen 24 år
Anne Rasmusdatter gift med Peder Pedersen den ældre i Viby
Halvsøster Johanne Pedersdatter 19 år
Gift 3. med Karen Nielsdatter – hvor og hvornår?
1763 Niels Sørensens hustru Karen af Terp død 27 år
Skifte nr. 511 7.11.1763 for Karen Nielsdatter
Barn Abel [født 1763]
Formynder morbror Peder Nielsen i Åby på Lyngbygård gods
1764 gift 4. med Margrethe Eskildsdatter af Terp [født matr. 26a]
1765 født Eskild – [se nedenfor]
1771 født Søren
1780 født Rasmus
1795 Niels Sørensen død 73 år
1801 Margrethe Eskildsdatter død 61 år

1794.11.01 Eskild Nielsen af Viby udtjent som landsoldat

Forgænger: far Niels Sørensen, der afstod gården pga. alderdom. EN yder forældrene aftægt
1798 gift 1. med Gertrud Laursdatter i Åby
1815 Gertrud Lauridsdatter død 36 år
Skifte nr. 993 4.7.1815 enkemand Eskild Nielsen
Børn:
Margrethe 16 år, Niels 13 år, Mette Marie 11 år, Laurids 9 år, Morten 7 år,
Bodil 2 år [se nedenfor]
Formynder født værge Poul Lauridsen i Holme Bjerge
1815 gift 2. Bodil Pedersdatter i Åby
1828 Eskild Nielsen død 64 år
Skifte nr. 1031 19.7.1828
Lavværge for Bodil Pedersdatter: Poul Lauridsen i Kalø Skov
Børn fra 1. ægteskab:
Margrethe gift med Mikkel Sørensen i Slet
Niels 26 år
Mette Marie 24 år
Laurids 22 å
Morten 20 år
Bodil 15 år
Børn fra 2. ægteskab
Peder 11 år
Gertrud 5 år
Formynder farbror Rasmus Nielsen på Skåde Mark

1830.10.19 Christen Iversen Holm lyst  14.2.1831

Forgænger Eskild Nielsen
1829 gift med forgængers enke Bodil Pedersdatter
1832 født Maren [senere gift med Morten Sørensen, som overtog gården]
1848 købt ejendommen til selveje, lyst 22.7.1848

  

Ejere:

Skøde til Christen Iversen Holm lyst  22.7.1848 (fra Cancelliraad Ingerslev)
Mageskifteskøde til Christen Iversen Holm fra N.M. Friis på 26c lyst  30.1.1858
Skøde til Morten Sørensen på 8a og 26c  lyst 4.8.1860
Skøde til Peder Mogens Petersen på 8a, 21 n og 26 c samt 36 b Holme lyst  21.1.1905
Skøde til konsulent Adolf Frederik Kristian Voigt på 8a, 26c og 21n lyst  13.7.1907
Adkomst for enke Marie Sofie Voigt på 8a, 26c, 8y og 21? (udstreget) lyst 30.11.1929

Senere ejer ifl. Viby Sogns Historie 1949:
Viby Kommune 12.1.1946

Forsikringsoplysninger: 

Syns- og taksforr. 31.7.1815 pga. gårdfæster Eschild Nielsens hustru Giertrud Laursdatters død
Brandtaks. nr. 16-21 8.9.1841 bebos af Christen Iversen Holm 1800 rd.
Sognetaks.forr. fors. nr. 19 17.9.1867, Morten Sørensens ejendom, matr. nr. 26a ??
Sognetaks.forr. fors. nr. 19 2.8.1868, gårdejer Morten Sørensen, matr. nr. 26a ??
Sognetaks.forr. fors. nr. 19 15.11.1869, Morten Sørensens ejendom, matr. nr. 26a ??
Brandfors. nr. 19 matr. 26d Morten Sørensen 4. kvt. 1869 3630 rd. udg. 1883 (gård)

 

Se nøjagtig placering